Τι είναι το Digital World Summit Greece;

Διακυβέρνηση της τεχνολογίας με γνώμονα τη δημοκρατία

Το Digital World Summit Greece (DWS Greece) είναι μια πρωτοπόρα και δυναμική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο έχει τη δημοκρατική διακυβέρνηση των νέων τεχνολογιών. Ως πλατφόρμα διαλόγου συγκεντρώνει διαφορετικούς φορείς και ομάδες, διαμορφώνοντας από τη βάση προς την κορυφή πολιτικές που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τις πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, και ευρύτερα ό,τι σχετίζεται με τον τομέα της τεχνολογίας.

Η ΜΚΟ Ψηφιακοί Διάλογοι

Ο οργανισμός πίσω από το Digital World Summit Greece

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψηφιακοί Διάλογοι αποτελεί τον οργανισμό που διοργανώνει το DWS Greece και άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση, τις νέες τεχνολογίες, τα ψηφιακά δικαιώματα και συναφή πεδία. Ιδρύθηκε το 2022 με έδρα την Αθήνα από νέους και νέες επαγγελματίες.

Ο στόχος μας

Ένα Δημοκρατικό, Ψηφιακό μέλλον

Το DWS Greece παρέχει την πλατφόρμα διαλόγου με σκοπό την αποτελεσματική και συμμετοχική διακυβέρνηση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο στόχος του είναι η δημιουργία προτάσεων πολιτικής πάνω σε τεχνολογικά ζητήματα που αφορούν άμεσα και απασχολούν καθημερινά.

Εθνικός διάλογος
με διεθνή αντίκτυπο

Από την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη

Το DWS Greece αποτελεί την ελληνική πρωτοβουλία εντός του παγκόσμιου δικτύου του Internet Governance Forum (IGF Network) των Ηνωμένων Εθνών. Στο ετήσιο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας και προκύπτουν προτάσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτές οι προτάσεις προωθούνται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, φέρνοντας την Ελλάδα στο ίδιο τραπέζι συζητήσεων με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα κέντρα λήψης αποφάσεων στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη.

Τι είναι το Digital World Summit Greece;​

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το Digital World Summit Greece (DWS Greece) είναι μια πρωτοπόρα και δυναμική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο έχει τη δημοκρατική διακυβέρνηση των νέων τεχνολογιών. Ως πλατφόρμα διαλόγου συγκεντρώνει διαφορετικούς φορείς και ομάδες, διαμορφώνοντας από τη βάση προς την κορυφή πολιτικές που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τις πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, και ευρύτερα ό,τι σχετίζεται με τον τομέα της τεχνολογίας.

Η ΜΚΟ Ψηφιακοί Διάλογοι​

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ DIGITAL WORLD SUMMIT GREECE
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψηφιακοί Διάλογοι αποτελεί τον οργανισμό που διοργανώνει το DWS Greece και άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση, τις νέες τεχνολογίες, τα ψηφιακά δικαιώματα και συναφή πεδία. Ιδρύθηκε το 2022 με έδρα την Αθήνα από νέους και νέες επαγγελματίες.

Ο στόχος μας

ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το DWS Greece παρέχει την πλατφόρμα διαλόγου με σκοπό την αποτελεσματική και συμμετοχική διακυβέρνηση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο στόχος του είναι η δημιουργία προτάσεων πολιτικής πάνω σε τεχνολογικά ζητήματα που αφορούν άμεσα και απασχολούν καθημερινά.

Εθνικός διάλογος με διεθνή αντίκτυπο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Το DWS Greece αποτελεί την ελληνική πρωτοβουλία εντός του παγκόσμιου δικτύου του Internet Governance Forum (IGF Network) των Ηνωμένων Εθνών. Στο ετήσιο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας και προκύπτουν προτάσεις πολιτικής που ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτές οι προτάσεις προωθούνται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, φέρνοντας την Ελλάδα στο ίδιο τραπέζι συζητήσεων με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα κέντρα λήψης αποφάσεων στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη.

Skip to content